Internetového obchodu www.vashome.cz

(vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

 

 

 

  

– Komu: Bontour Hungary Kft., Régivám köz 4, 1174 Budapešť, Maďarsko

- Adresa na vrácení zboží a poštovní adresa: Bontour Hungary Kft., Régivám köz 4, 1174 Budapešť, Maďarsko /Prodávající zajišťuje svoz zboží za cenu 250 Kč/– Tímto oznamuji/oznamujeme*, že odstupuji/odstupujeme* od smlouvy na toto zboží/od smlouvy o poskytnutí této služby* :– Datum objednání/datum přijetí*:– Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů*:– Adresa spotřebitele/spotřebitelů*:V případě, že si přejete zaslat peníze na bankovní účet uveďte jeho číslo:– Podpis spotřebitele/spotřebitelů* (pouze pokud je tento formulář podáván v listinné podobě).......................................– Datum:* Nehodící se škrtněte.

 

 Klepnutím sem stáhnete formulář pro odstoupení od smlouvy