Následující podmínky se považují za akceptované Uživatelem, který používá webové stránky Vashome. Před použitím stránky si je pozorně přečtěte.

 1. Uživatel znamená uživatele prohlížejícího stránku. Pojem Vashome označuje společnost Bontour Hungary Kft. Stránka znamená webové stránky, které vlastní Vashome a na které dohlíží Bontour Hungary Kft.
 2. Používání této stránky znamená, že uživatel souhlasí s těmito podmínkami v celém jejich rozsahu. Vashome má právo změnit Podmínky používání bez předchozího upozornění. Na části stránky se mohou vztahovat odlišné podmínky používání. V případě rozporu mezi Podmínkami používání a podmínkami používání kterékoli části Stránky se na danou část Stránky vztahují ustanovení těchto podmínek.
 3. Vashome má právo kdykoli az jakéhokoli důvodu ukončit přístup Uživatelů. Ustanovení o vyloučení odpovědnosti týkající se záruky, přesnosti informací a odškodnění zůstanou v platnosti i po takovém ukončení. Vashome má právo monitorovat návštěvnost Stránky.
 4. Společnost Vashome neposkytuje žádné záruky, výslovné ani implicitní, s ohledem na prodejnost nebo vhodnost pro konkrétní účel nebo jakékoli informace, údaje, prohlášení nebo produkt dostupný na stránce.
 5. Stránka, nebo na Stránce poskytovaný veškerý obsah, materiály, informace, software, produkty a služby jsou poskytovány „tak jak jsou“ a „jak jsou dostupné“. Vashome výslovně odmítá veškeré záruky, výslovné nebo předpokládané, včetně záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel.
 6. Vashome neodpovídá za žádné poškození počítačového systému Uživatele ani za ztrátu údajů v důsledku stahování obsahu, materiálů a informací na Stránce.
 7. Vashome má právo upravit nebo odstranit jakýkoli prvek webové stránky, včetně jejího obsahu a funkcí. Vashome si vyhrazuje právo změnit podmínky používání Stránky. Tyto změny vstoupí v platnost okamžitě po upozornění na Stránce.
 8. Vashome nebude v žádném případě zodpovědný za žádné škody, včetně, ale ne výlučně, přímých, náhodných nebo následných škod (včetně, ale ne výlučně, ušlého zisku, přerušení podnikání a ztráty programů nebo informací), které jsou způsobeny používáním nebo nepoužitelností webové stránky. Některé orgány nepovolují omezení nebo vyloučení odpovědnosti. Některá z výše uvedených omezení se proto nemusí vztahovat na Uživatele.
 9. Uživatel souhlasí s tím, že odškodní společnost Bontour Hungary Kft. za všechny výdaje, ztráty a náklady, včetně přiměřených poplatků za právní zastupování, v případě nesprávného používání služeb poskytovaných na Stránce Uživatelem.
 10. Informace na této stránce pocházejí ze zdrojů, o kterých se předpokládá, že jsou spolehlivé. Vashome se zříká jakékoli záruky, pokud jde o přesnost, úplnost nebo přiměřenost takových informací.
 11. Vashome nezaručuje, že (a) stránka bude vyhovovat vašim potřebám, (b) stránka bude nepřerušovaná, včasná, bezpečná a bezchybná, (c) výsledky získané používáním stránky nebo služeb nabízených na stránce budou přesné a spolehlivé.
 12. Práva uživatele na ochranu údajů jsou pro Vashome mimořádně důležitá. Informace poskytnuté Uživatelem nebudou poskytnuty třetím osobám, kromě těch, které jsou uvedeny v Zásadách o ochraně osobních údajů. Vashome si vyhrazuje právo vylepšit a personalizovat Uživatelskou zkušenost pomocí získaných informací.