Internetového obchodu www.vashome.cz

Adresa pro komunikaci: Bontour Hungary Kft., Régivám köz 4, 1174 Budapešť, Maďarsko /Prodávající zajišťuje svoz zboží za cenu 250 Kč/

e-mail: info@vashome.cz

 

Zákazník

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefonní číslo/e-mailová adresa:

Reklamované zboží/služba

Číslo dokladu o koupi nebo záručního listu:

Název:

Datum zakoupení:

Příslušenství:

Popis Závady:______________________________________________________________________________

Navrhuji aby moje reklamace byla vyřízena následujícím způsobem /požadováno zaškrtněte/:

□Výměna zboží  □Oprava zboží  □Vrácení peněz  □Sleva z kupní ceny  □Jiné.................................. ............................

V případě, že bude reklamace vyřízena vrácením peněz a přejete-li si zaslat peníze na bankovní účet uveďte jeho číslo:

.................................................. .................................................. .........................V .................................... dne: …………………............................................

Podpis zákazníka___________________________________________________________________________________________________Máte-li jakékoli stížnosti, neváhejte kontaktovat náš zákaznický servis prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

E-mailová adresa: info@vashome.cz

Připravte si prosím fakturu potvrzující nákup (fakturu naleznete také v digitální podobě ve svém e-mailovém účtu), shrňte povahu chyby a řešení, se kterým byste byli spokojeni. V zájmu urychlení vyřízení reklamace, přiložte prosím do e-mailu fotografie poškozeného zboží.