Tipy pro home office: Jak si funkčně zařídit domácí kancelář, zorganizovat čas a prostor, abyste mohli pracovat z domu jako profesionál?

Tipy pro home office: Jak si funkčně zařídit domácí kancelář, zorganizovat čas a prostor, abyste mohli pracovat z domu jako profesionál?

Práce z domu byla kdysi velkým snem mnohých zaměstnanců, dnes je home office často skloňovaným výrazem v pracovním světě a stává se běžnou realitou. A to nejen v případech, kdy jste živnostník. Už i firmy nabízí zaměstnancům možnost pracovat v pohodlí domova. Ať už jde o vás nebo vaše zaměstnance, dobře navržená domácí kancelář je chytrou investicí. 

Víte ale, jak si můžete vytvořit kvalitní kancelářský kout a zdravé pracovní prostředí pro váš home office? 

Co je home office? 

Práce z domu, home office, remote work, work from home nebo domácí práce – všechny tyto pojmy představují druh vykonávání práce, která není vázaná na pracoviště zaměstnavatele, ale na jiné dohodnuté místo práce, nejčastěji domácnost zaměstnance. 

Zákoník práce pojem home office nedefinuje. Proto je vhodné si podmínky pro home office předem dohodnout prostřednictvím interních předpisů nebo prostřednictvím dodatků k pracovní smlouvě. 

Domácí práce (trvalý home office) 

Domácí práce je pracovní poměr zaměstnance, který vykonává práci podle podmínek dohodnutých v pracovní smlouvě. Jako místo výkonu bývá uvedena vlastní domácnost, bydliště zaměstnance nebo jakékoliv jiné dohodnuté místo, než je pracoviště zaměstnavatele. 

Příležitostná práce z domu (dočasný home office) 

Příležitostná práce z domu je práce, která na rozdíl od trvalého home office, není pravidelná. Zaměstnanec ji vykonává z domu buď: 

 • příležitostně (například dvakrát do týdne) 
 • při mimořádných okolnostech (velmi nepříznivé počasí) 

Samozřejmě, takový způsob práce je možné dohodnout si jen u některých povolání, hlavně těch, které nevyžadují přítomnost zaměstnance na pracovišti, jako například u kancelářských a administrativních profesích a podobně. 

Tip: Chcete si najít administrativní práci a pracovat z domu? Inspirujte se na podnikatelských portálech určených například pro ženy na mateřské, jako jsou akcnizeny.com.

Home office v zahraničí 

Práce na dálku už zdaleka není žádná trendová záležitost, ale stává se normálem. Lídři online technologií, jako Google, Twitter nebo Spotify už dlouho svým zaměstnancům nabízí možnosti trvalé práce na dálku. 

Zaměstnavatelé, kteří nabízí práci na dálku, zaznamenávají nárůst produktivity, spokojenosti a udržení si zaměstnanců. 

Home office u nás 

Práce z domova se stává moderním standardem nejen v zahraničí, ale i v České republice i sousedním Slovensku. Zaměstnavatelé vidí home office jako jeden z velkých benefitů, kterým se snaží získat si nové pracovníky. 

Nejčastěji se home office spojuje s profesemi, které jsou úzce spojeny s prací na počítači, práce, kde nemusíte být v kontaktu se zákazníky a nepracujete s různými pracovními nástroji a materiály. 

Nejčastěji se jedná o profese, jako programátor, grafik, textař, webdesigner, redaktor, účetní, telefonní operátor a tento seznam profesí se neustále rozšiřuje. 

Home office a BOZP 

Povinnosti zaměstnavatele u home office: 

 • obeznamovat zaměstnance ohledně BOZP 
 • přidělovat pracovní prostředky potřebné na výkon práce, který je vhodný na danou práci a je u něj ověřen stav bezpečnosti 
 • zajistit při práci s výpočetní technikou pravidelné přerušování práce nejpozději po čtyřech hodinách nepřetržité práce 
 • poučit zaměstnance o správném způsobu sezení, o jednoduchých cvicích na předcházení bolesti páteře nebo hlavy  a dalších 
 • zabezpečit, aby používaní jakéhokoliv zařízení, které je součástí pracoviště, neohrožovalo bezpečnost a zdraví zaměstnance 
 • zabezpečit, aby klávesnice byla od zobrazovací jednotky oddělená a aby odpovídala ergonomickým zásadám. S notebookem je třeba poskytnout zaměstnancům i klávesnici a myš. 
 • zohlednit při vykonávání práce prostřednictvím výpočetní techniky i aspekt bezpečnosti v souvislosti s ochranou firemních dat a zásady ochrany osobních údajů 
 • určit pracovní čas, během kterého je zaměstnanec zaměstnavateli k dispozici, tedy je online za účelem vykonávání telefonických hovorů, videohovorů, chatu a podobně. 

Povinnosti a práva zaměstnance: 

 • pokud zaměstnanec odpracoval víc než čtyři hodiny denně, má nárok na stravné.
 • zaměstnanec je povinen informovat zaměstnavatele o technických problémech spojených s nefunkčností technického vybavení a programového vybavení, o nefunkčnosti internetového připojení nebo jiných podobných příčinách, které mu znemožňují vykonávat práci. Zaměstnancům, kteří pracují z domova, doporučujeme zvážit pořízení si vhodného záložního zdroje pro případy výpadků elektřiny. 
 • zaměstnanec má nárok na běžnou odměnu za práci. 
 • zaměstnanci nenáleží mzda za práci přesčas, mzdové zvýhodnění za práci během svátků, o víkendu, za noční práci, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne jinak.
 • mimo svou pracovní dobu může zaměstnanec vypnout pracovní počítač a mobil, ignorovat případné emaily a telefonáty. 

Výhody a nevýhody home office  

Photo by Vlada Karpovich

Home office není žádnou novinkou, jde s dobou i po lockdownu. Všechno má ale svá pro a proti. Jaké výhody i nevýhody přináší práce z domu? 

Výhody práce z domu

Zvýšená produktivita

Při práci z domu se můžete vyhnout kolegům, kteří by vás jinak mohli vyrušovat od práce. Pracovní atmosféru si můžete vytvořit tak, jak potřebujete, aby vaše produktivita byla co nejlepší. Můžete pracovat v naprostém klidu a tichu, s oblíbenou hudbou, kávou nebo otevřeným oknem. 

Ušetříte čas i peníze

Nemusíte jezdit v ranním ani večerním provozu, a můžete tak ušetřit váš čas. Čím méně jezdíte, tím nižší jsou také náklady za provoz automobilu nebo jízdenky v hromadné dopravě. Taktéž ušetříte na stravování v restauracích, kafíčkách nebo skládání se na dárky pro kolegy. 

Pracujete podle sebe 

Někdo je produktivní po ránu, jiný upřednostňuje práci ve večerních hodinách. Pracovnu si můžete zařídit podle sebe a díky home office jste mnohem flexibilnější než při pevném pracovním čase. 

Příjemná atmosféra

Na home office si můžete užít příjemnou atmosféru. Pracovat můžete z gauče, z lehátka u bazénu nebo z přírody. Vše záleží na charakteru vaší práce a samozřejmě na tom, do jaké míry se umíte v daném prostředí soustředit. 

Šatník 

Při práci z domu se můžete oblékat, upravovat a chovat tak, jak chcete, protože vše by mělo být hlavně o práci. V rámci efektivity se doporučuje nezůstávat celý den v pyžamu. Pokud máte problém dostat se do pracovní nálady, doporučujeme zvolit outfit, který vás do ní dostane. 

Inspirace: Víte, jak se obléct ve stylu business casual nejen do práce?

Nevýhody práce z domu

Sebedisciplína

V domácím prostředí na vás může číhat mnoho rušivých prvků. Je třeba umýt nádobí, připravit oběd, podívat se na oblíbený seriál, postarat se o děti nebo o domácí zvířata. Proto je potřeba vysoká míra sebedisciplíny. Zakažte si sociální sítě, dlouhé vyspávání v posteli i ponocování. Svému okolí jasně vymezte hranice a pravidla fungování během vaší pracovní doby. 

Organizace času

Manažerování vašeho pracovního času si vyžaduje dobrou organizaci a vymezení denních cílů. Na home office vám může chybět přímá kontrola nadřízených nebo rychlá zpětná vazba k vaší práci. Snažte se komunikovat co nejvíce, abyste se ujistili, že si rozumíte. 

Oddělení pracovního a soukromého života

Při sloučení práce a soukromého života do jedné domácnosti existuje celkem vysoké riziko toho, že tyto dvě oblasti spojíte v jednu. Proto byste měli vždy hlídat čas, který jste odpracovali a po pracovním čase za sebou zavřít dveře kanceláře, vypnout počítat, který využíváte a jít se věnovat své rodině.

Přesčasy

Zaměstnanci se mohou cítit pod tlakem. Snaží se vyhnout předsudkům, že doma nepracují. To má často za následek neplacené přesčasy a další stres. Proto je důležité si na pravidelných střetnutích projít i detaily fungování na home office. 

Interakce s kolegy

Společenským povahám může chybět komunikace s kolegy, proto se snažte využít každou příležitost pro telefonát, chatování nebo videohovor. 

Jak najít prostor pro domácí kancelář? 

Photo by Collov Home Design on Unsplash

Položte si důležité otázky

Předtím, než se ponoříte do přestavby nebo rekonstrukce, zastavte se a zvažte několik věcí: 

 • Jaký druh práce budete v domácnosti vykonávat? 
 • Navštíví vás někdy klienti? 
 • Jak často budete home office využívat? 
 • Jaký druh materiálů budete potřebovat a skladovat?
 • Jaké vybavení potřebujete?
 • Kdy budete dělat většinu své práce?
 • Budete uskutečňovat konferenční hovory? 

Všechny tyto otázky vám pomohou určit si a představit si, jaké nastavení budete potřebovat.

Nalezněte co nejlepší místnost

Pro některé lidí je výběr místa pro domácí kancelář jednoduchý. Mají prázdnou místnost, kterou mohou využívat jako kancelářský prostor. Ne každý však má ve svém domě volný prostor a pokud máte méně prostorný byt nebo dům, budete muset být více kreativní. 

Existuje mnoho prostorů, které se dají na kancelář přeměnit. Pokud můžete, vyhněte se ložnici. Pro kvalitu práce, vyrovnanost a duševní zdraví je důležitý zdravý spánek. Ložnici tedy využívejte pouze na spánek a odpočinek. 

Soukromí

Při pravidelné práci z domu je důležité, abyste jasně rozlišovali mezi domácím a pracovním životem. Pokud máte to štěstí, že můžete vyhradit celou místnost pro svou kancelář, soukromí a klid na práci jsou lehce dosažitelné. 

Pokud je ale vaše kancelář pouze v rohu jiné místnosti, může být náročné oddělit práci od osobního života. Zvažte přidání paravanu na oddělení pracovního prostoru, případě využijte japonské stěny. 

Je jasné, že pokud chcete pracovat v uvolněném prostředí, kde se budete moci snadno soustředit, je třeba se vyhnout nejhlučnější části vašeho domova. Vyberte si místo, kde neuslyšíte vaše sousedy, dělníky nebo štěbetání ptáků, kteří by vás mohli vyrušovat. Nikdo přeci nemůže být produktivní, pokud v pozadí slyší hluk. 

Zvažte, kdo jiný využívá prostor 

Při zařizování domácí kanceláře zvažte, kdo jiný ji bude využívat a podle toho vyberte do místnosti i nábytek. Budou děti využívat kancelář pro psaní domácích úkolů nebo váš partner bude taktéž pracovat z domu? Zvažte nastavení stolu, u kterého mohou současně pracovat dva lidé. 

Přicházejí klienti? I když se s nimi můžete setkat v obývacím pokoji, nemusí to být vždy ta nejlepší volba. Nezapomeňte proto do kancelářského prostoru přidat i místo na sezení a stůl pro klienty. 

Tipy jak si vytvořit domácí kancelář pro home office

Stejně, jako jste měli v práci vyhrazené místo s veškerou technikou, zařízením a vybavením, i vaše domácí kancelář by měla vypadat tak, aby vás při práci nerozptyloval chaos nebo nepořádek. 

Pokud jste našli místo, kde budete pracovat z domu, je čas na zkrášlování vaší kanceláře, zařizování a uspořádání.  

Photo by Slava Keyzman on Unsplash

Kvalitní pracovní stůl 

Pracovní stůl je základem každé kanceláře. Jeho funkčnost a způsob, jakým slouží, ovlivní vaši produktivitu, efektivitu i pohodlí. Nespěchejte s rozhodováním, protože jde o dlouhodobou investici se schopností pozitivně ovlivnit váš pracovní proces. 

Dobrý psací nebo PC stůl zvyšuje produktivitu a pracovní morálku tím, že ulehčuje práci z domu. Dostatečné množství místa na stole vám umožní vykonávat jakoukoliv úlohu, může podporovat použití duálních monitorů, které mnozí profesionálové doteď měli v kanceláři. 

Tip: Skvělou možností, kterou je třeba zvážit, je stůl, u kterého můžete stát i sedět, podle toho, jak se vám zachce. 

Při výběru stolu můžete zvážit určité podmínky, které na pracovišti upravuje BOZP. Na pracovní ploše byste měli mít dostatek prostoru pro váš počítač nebo notebook, klávesnici, myš, místo na odložení tabletu, smartphone, headset, zapisování poznámek nebo třídění dokumentů. 

Určitě je dobré mít po ruce i další odkládací plochy v podobě zásuvek, polic nebo regálů. 

Počítač a doplňky k němu 

Monitor tvoří ústřední bod každé moderní kanceláře a také poskytuje příležitost pro zvýšení produktivity a efektivity. Při výběru monitoru, který bude splňovat vaše požadavky, se řídí těmito ergonomickými pokyny, abyste si zajistili správné držení těla a zabránili vzniku bolestí: 

 • Monitor by měl nabízet kompletní ergonomický rozsah, měl by se plynule naklánět, otáčet a výškově nastavovat, aby co nejlépe podporoval vaše individuální pracovní postupy a úlohy efektivním způsobem. 
 • Monitor by měl být umístěný přímo před vámi, abyste předešli jakémukoli kroucení krku. 
 • Umístěte ho alespoň na délku paže, abyste mohli vidět všechny části obrazovky, aniž byste se pohli krkem. 
 • Velikost písma by se měla upravit tak, aby se dal celý text snadno přečíst. 
 • K monitoru je vhodné pořídit také stojan na monitor, který vám uvolní místo na stole pro další potřeby. 

Potom zjistíte, jaké jsou vaše další hardware potřeby. V závislosti od pracovní oblasti však možná budete potřeba mnohem víc než jen obyčejný notebook. 

Potřebujete myš nebo jiný monitor? Co takhle tiskárnu? Možná takovou, která rovnou i skenuje a faxuje? Dobře si promyslete, jaké nástroje budete potřebovat pro splnění vašich každodenních úkolů. 

Potom zjistíte, jaké software potřeby máte. Pokud hodně pracujete s tabulkami a píšete, možná budete potřebovat balík Microsoft Office. Pokud jste grafický designér, Adobe Photoshop nebo Illustrator mohou být pro vaši práci klíčové. 

Inspirace: Podívejte se na tipy pro zařízení moderní a reprezentativní kanceláře.  

Photo by Pixabay

Kancelářské potřeby

Když přemýšlíte o zařízení, které potřebujete pro práci na dálku, často si představíte jen počítač a nic jiného. Ale v závislosti od vaší konkrétní práce budete pravděpodobně potřebovat i další pomůcky, jako: 

 • papíry
 • nůžky
 • lepící pásky
 • post-it balíčky, štítky a nálepky
 • děrovačku 
 • kalkulačku
 • kalendář
 • psací potřeby: pera, fixy a zvýrazňovače
 • obálky a známky
 • USB 

Všechny materiály, které denně používáte, byste měli skladovat na dosah vaší ruky. 

Pohodlné sezení 

Sedavá práce si žádá i kvalitní židli nebo kancelářské křeslo. Používání nevhodné židle může mít nepříznivé účinky na vaše zdraví a taktéž může ovlivnit výkonnost vaší práce. 

Dlouhé hodiny strávené za počítačem se mohou odrazit na stavu vaší páteře, častých bolestech hlavy nebo dalších problémech. Čím více času strávíte prací u počítače, tím kvalitnější židli budete potřebovat. Při výběru kancelářské PC židle upřednostněte její funkce před vzhledem. 

Ergonomické židle pomáhají udržovat přesné a správné držení těla a poskytují pohodlí. Otočná židle je praktická, důležitější však je, aby se dala přizpůsobit vaší postavě a byla výškově nastavitelná. 

Komfortní je i houpací mechanismus, který umožňuje dynamické sezení a brání tělu upadnout do strnulé a velmi nezdravé polohy. Zvažte i židle s opěrkou hlavy, bederní opěrkou a područkami na lokty. 

Když budete sledovat obrazovku počítače, seďte tak, aby byl váš monitor v úrovni očí nebo o něco níž, abyste se vyhli zdravotním komplikacím. Při používání klávesnice se ujistěte, že máte předloktí rovnoběžně s podlahou. Můžete také využít opěrku na nohy pro větší pohodlí při sezení a vyhnout se tak problémům s krkem a zády. 

Úložný prostor

Při práci byste měli udržovat i svůj pracovní stůl čistý. Je frustrující pracovat, když je váš stůl plný papírů. Organizér můžete použít pro uložení pošty, účtů, papírů a jiných důležitých projektů. Nejen pořadače do kanceláře vytvoří váš úložný prostor pro důležité dokumenty a všechny kancelářské pomůcky. Popřemýšlejte i o dalších možných řešeních. 

Jedním z nejlepších způsobů, jak udržet domácí kancelář bez nepořádku je i využití polic. Všechny položky budete mít na dosah. Tento prostor můžete využít i na knihy, fotografie a různé dekorativní prvky, abyste dosáhli zútulnění vašeho pracovního prostoru. I vertikální komody, regály nebo vysoké knihovny vám mohou poskytnout více úložného prostoru, aniž byste se obírali o drahocenný prostor na podlaze. 

Osvětlení v pracovně (nejen) pro home office

Photo by Christian Mackie on Unsplash

Osvětlení je často při zařizování domácí kanceláře přehlížené. Dobré osvětlení je však klíčové nejen pro vaši duševní pohodu, ale také pro efektivitu. Pokud máte v úmyslu vytvořit si produktivní domácí kancelář, musíte vždy vzít do úvahy různé formy osvětlení. 

Přirozené světlo

Přirozené světlo je optimálním zdrojem světla, proto hledejte prostor v blízkosti okna. Přirozené světlo je šetrné k oku, udržuje vás bdělé a soustředěné. Nejlepší je sedět čelem k oknu. Posaďte se tak, aby zadní část monitoru směřovala k oknu, abyste předešli oslnění obrazovky a vybavte okno roletou pro větší kontrolu nad množstvím přicházejícího světla do místnosti. Když přirozené světlo není možné nebo jen potřebujete více světla, investujte do správných druhů lamp. 

Celkové světlo v místnosti 

Celkové světlo v místnosti označuje veškeré světlo, které vyplňuje místnost. Může jít o přirozené světlo v kombinaci se světlem umělým v podobě stropním lamp, nástěnného osvětlení nebo i jiných forem. 

V domácí kanceláři se ujistěte, že světlo v místnosti není příliš slabé, protože to může vést k ospalosti, ale také se vyhněte ostrému fluorescenčnímu světlu, protože to může být vyčerpávající a vést k migréně. 

Pracovní světlo 

Jestliže vaše práce zahrnuje úkoly náročné na soustředění, které neprovádíte jenom na počítači, může být vhodné vybavit si kancelář i flexibilní stolní lampou, která se dá regulovat. Při umisťování pracovních světel nezapomeňte brát v úvahu také stíny. Pokud jste pravák a hodně píšete nebo kreslíte, umístěte světlo na levou stranu. Hledejte pracovní lampu s pevným stínítkem, které dokáže nasměrovat světlo přímo tam, kam potřebujete. 

Rostliny v pracovním prostoru

Věděli jste, že pokojové rostliny mohou zvýšit vaši produktivitu až o 15 %? Zeleň v pracovním koutě zlepší vaši náladu a soustředění, přičemž udrží i vyšší kvalitu vzduchu. Rostliny mají na lidi uklidňující účinek, což je skvělé pro potenciálně stresující pracovní prostředí. 

Vyberte si rostliny, které nevyžadují náročnou péči a kterým se bude dařit ve světelných podmínkách vaší kanceláře. Zvažte nákup pokojových rostlin na čištění vzduchu, jako jsou chryzantémy, aloe vera, dračí strom a další. 

Případně si můžete kancelář doladit sezónními řezanými květy v pěkné váze

Photo by vadim kaipov on Unsplash

Výběr barev pro podporu pracovní produktivity

Tak, jako hudba a obrázky, i barvy v člověku vyvolávají určité emoce. I když si to možná otevřeně neuvědomujete, barva je silnější, než si myslíte a při zařizování vaší domácí kanceláře je třeba na to myslet. 

Barvy mohou zvyšovat vaši energii a produktivitu a mají psychologický vliv na váš život. I velké společnosti toho plně využívají při navrhování svých kanceláří, takže ani ve vaší domácí kanceláři by tomu nemělo být jinak. 

Každou barvu spojujeme s určitými vlastnostmi a emocemi, takže při výběru barev do vaší domácí kanceláře, ať už se jedná o barvy stěn, lampy, potahových látek nebo uměleckého díla, přemýšlejte o tom, které barvy zvolíte. 

Například modrá a fialová podporují pocit klidu a vytváří uklidňující prostředí. Zářivé barvy, jako žlutá nebo červená, vlévají do vašeho života pozitivní energii. Stěny si můžete namalovat podle vlastního uvážení, někdy stačí přidat jen barevný nábytek nebo doplňky. 

Organizace pracovního prostoru prostřednictvím barev vám umožní snadněji pracovat a víc si vážit domácího prostředí. Pokud si nejste jisti, zda sáhnout po jasných barvách, zkuste neutrální odstíny šedé nebo krémové. Nebudou působit rušivě. 

Místo na odpočinek a vliv na produktivitu 

Někdy je člověk produktivnější, když si během dne trochu odpočine. Nemůžete přece strávit celý pracovní den jenom sezením na židli. Pravděpodobně budete potřebovat i místo na osvěžení mysli, čtení knihy nebo jen na odpočinek a přemýšlení. 

Dokonalá domácí kancelář by měla obsahovat i pohodlné místo pro dobití energie. Hlavně během náročné a stresující práci je vhodné na několik minut stres přerušit. 

V pracovně si proto vytvořte i malý koutek na relax. Stačí pohodlná pohovka nebo relaxační křeslo, polštář a deka. Schoulíte se tam s hrnkem kávy, abyste se mohli natáhnout a ulevit páteři i mysli. 

Dekorace pracovního prostoru

Poslední fází při zařizování jsou dekorace a doplňky, které zpříjemní a dotvoří celkový dojem z vaší domácí kanceláře. 

Pro mnoho lidí jsou to květy nebo fotografie rodiny, ale pokud chcete svou kancelář oživit ještě více, zajímavým doplňkem pro vás mohou být mapy na stěnu. Pokud potřebujete zaznamenávat progres, poznačit si nový úkol nebo rychle zakreslit infografiku, pomůže vám tabule na psaní. 

Při online setkávání se šéfem nebo kolegy se vám může hodit malé zrcadlo, díky kterému budete moci rychle zkontrolovat, zda vám zrovna nestojí vlasy nebo nemáte špinavé oblečení. 

Módní tip: Jestliže si zařizujete domácí kancelář, ale i přesto budete čas od času osobně docházet do práce nebo na schůzky s klienty, nezapomeňte na vhodný dress code. Nahlédněte do svého šatníku, zda nabízí vhodné kousky. Některé kusy oblečení možná najdou více využití než je pracovní schůzka, např. svatba, promoce apod. Víte, jak se obléct na svatbu s vkusem gentlemana?

Zahrnout do dekorací můžete také nástěnné hodiny, umělecká díla, inspirační citáty a neměl by chybět ani odpadkový koš. 

Jak přizpůsobit prostor pro práci z domu? 

Photo by Paige Cody on Unsplash

Můžete mít to nejlepší vybavení domácí kanceláře na světě, ale pokud je váš kancelářský prostor nepřehledný a neuspořádaný, stále budete mít problém vytěžit ze svého pracovního prostoru maximum. 

Malé změny, jako je umístění stolu, vedení kabelu nebo orientace stolu, mohou výrazně přispět k tomu, aby byl váš kancelářský prostor co nejefektivněji využíván. Tady je několik tipů, jak na to: 

Označte si pracovní zóny

Při práci z domu se můžete snadno rozptýlit. Proto byste si měli určit konkrétní pracovní zóny, abyste zvýšili efektivitu práce. Mějte specifický prostor, kde budete pracovat a kde netrávíte volný čas. 

Vyberte si klidné místo ve své domácnosti. Schopnost zavřít dveře může udělat zázraky pro vaši produktivitu a soustředění. 

Investujte do kancelářských potřeb 

Další jednoduchá věc, kterou můžete udělat, je koupit kancelářské a organizační potřeby. Ty zahrnují cokoliv, od sklenic, do kterých můžete umístit pera a tužky, přes úložné boxy, až po stojan na časopisy a organizér dokumentů. 

Udržování pořádku a princip přístupnosti jsou zlatým pravidlem, pokud jde o vytvoření ideálního pracovního stolu a prostředí. 

Vpusťte přirozené světlo

Nastavte si pracovní prostor tak, abyste v něm měli co nejvíce přirozeného světla. Když většinu času trávíte uvnitř, sluneční světlo může pomoci zlepšit vaši motivaci a produktivitu. Přirozené světlo také snižuje bolesti hlavy. 

Udržujte pořádek 

Přeplněný pracovní prostor často vede k přeplněné mysli. Abyste se zbavili rozptýlení, musíte se naučit, jak co nejvíce uklízet svůj pracovní prostor. Všeobecně platí, že vše, co budete potřebovat na práci, by mělo být během dne na dosah ruky. 

Vhodný stůl s dostatečným úložným prostorem hraje hlavní roli v pracovním prostoru bez nepořádku. Pokud váš stůl nemá zásuvky, můžete si koupit kartotéku. 

Udržujte čistý svůj pracovní prostor 

O svůj pracovní prostor byste se měli starat stejně, jako o každý jiný prostor ve vaší domácnosti. Čistá kancelář je produktivní kancelář. Najděte si čas na utření prachu z vašeho stolu, zametání podlahy a dezinfekci kancelářského vybavení. 

Využijte i vertikální prostor

Stejným způsobem můžete využít výhody vertikálního prostoru, který máte ve své domácí kanceláři. To platí hlavně tehdy, pokud máte menší plochu stolu a nemáte žádné šuplíky. 

Prázdná stěna za nebo nad vaším stolem může být ideálním místem pro základní věcí a uspořádání vaší domácí kanceláře. Využití vertikálního prostoru vám také umožňuje udržovat čistý prostor na stole a vytvářet produktivnější prostředí. 

Náš tip: Podívejte se na další tipy, jak být produktivnější a stihnout víc a méně času. 

Photo by Content Pixie on Unsplash

Investujte do pohodlí 

Při výběru kancelářského nábytku a zařízení pracovny vždy investujte do pohodlí. Bohužel, málokdo bere do úvahy pohodlí při výběru židlí a pracovních stolů. Jak však všechno zvládnete a udržíte si produktivitu, pokud při práci zápasíte s namáháním očí nebo bolestmi celého těla? 

Špatná ergonomie může z dlouhodobého hlediska negativně ovlivnit vaši produktivitu. Pamatujte, že podstatnou část vašeho dne trávíte v domácí kanceláři. Ujistěte se tedy, že investujte do pohodlného zařízení a nábytku. 

Nápady pro nastavení stolu 

Ať už máte hodně místa, nebo sdílíte pracovní stůl s manželem či manželkou, existují způsoby, jak si můžete uspořádat svoje zařízení tak, abyste maximalizovali vaši produktivitu. 

Skvělým způsobem pro zvětšení prostoru na stole je stojan na monitor. Monitory často zabírají nejvíc místa a jejich odstranění je jednoduchý způsob, jak zvětšit velikost vašeho pracovního místa. 

Kam umístit stůl

Umístění pracovního stolu v místnosti je často přehlíženým aspektem při zařizování domácí kanceláře. Například umístění stolu vedle dveří může způsobit časté vyrušování a může vás to rozptylovat. Z tohoto důvodu se doporučuje umístit pracovní stůl ke stěně nebo oknu. Tak se do vašeho periferního zorného pole dostane minimum rušivých elementů. 

Pokud máte prostor, můžete si dokonce pořídit stůl ve tvaru písmene L, který vám poskytne dostatek místa pro počítač a zároveň vám zůstane volné místo na papíry, dokumenty a další pomůcky. 

Při sdílení domácí kanceláře je umístění pracovního stolu o to více důležité. Doporučuje se stoly nastavit tak, abyste byli s partnerem otočení zády k sobě nebo z bočního profilu. 

Správa kabelů 

Správné seskupení a skrytí kabelů vám pomůže k tomu, aby vaše domácí kancelář vypadala profesionálněji. Organizační nástroje, jako jsou kabelové svazky a kryty, mohou výrazně posunout vaši správu kabelů na další úroveň. 

Přizpůsobte si prostor 

Stejně, jako když potřebuje specifické nástroje a aplikace, abyste byli při své práci efektivní, potřebujete také prostor, který vede k produktivní práci. To, jak bude váš pracovní prostor vypadat, bude záviset od vaší pracovní oblasti a preferencí. 

Pokud například produkujete hudbu nebo podcasty, budete potřebovat odhlučněnou místnost a zvukotěsné dveře. Pokud jste autorem nebo redaktorem, budete potřebovat prostor, který vás bude inspirovat k psaní celé hodiny. 

Jak si vytvořit zdravou rovnováhu mezi prací a životem, hlavně při práci z domu? 

Mnoho nových zaměstnanců, kteří začínají pracovat z domu zápasí se schopností oddělit práci a osobní život doma. Jak si vytvořit ten správný balanc? 

Vyhněte se používání kuchyně nebo obývacího pokoje jako kanceláře. Tyto místnosti se budou pravděpodobně využívat po práci jako společné prostory a často se v nich nachází plno rozptýlení, hlavně v domácnostech, kde nežijete sami. 

V ideálním případě by domácí kancelář měla být na co nejvíce tichém a odlehlém místě v domácnosti, z kterého se dá odejít. Jen tak zachováte pracovní stres ve vymezené oblasti domu. Ideální je místnost s dveřmi, které se dají zavřít a nejsou dostupné pro všechny. 

Pokud sdílíte domácnost s partnerem, manželkou nebo dětmi, určitě si stanovte hranice týkající se pracovního prostoru a pracovního času. Dejte jim vědět, kdy máte pracovní přestávky a  nenechte se přerušovat během pracovního času. 

Zpočátku může být nastavení režimu náročné, hlavně v případě, kdy máte malé děti, ale později stanovení základních pravidel povede k udržení si produktivity a pěstování si zdravé rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. 

Krátké přestávky jsou klíčem k produktivitě, protože vám umožňují na chvíli se vzdálit od úkolů, osvěžit se a vrátit se s novou energií a perspektivou. Naplánujte si přestávky na základě vašeho časového rozhraní. Přestávky nemusí být delší než několik minut, ale jejich pravidelné vykonávání vám pomůže udržet si stabilní úroveň energie a produktivity během celého pracovního dne. 

Také nezapomeňte na udržování každodenních návyků, které podporují pozitivní, produktivní a profesionální myšlení. Nevzdávejte se své ranní rutiny, která vám předtím pomáhala při přípravě do kanceláře a přemýšlejte o kreativních způsobech, jak využít čas, který nyní máte navíc. 

Tady je několik doporučovaných návyků, které je třeba zvážit při práci z domu: 

 • Vstávejte každý den ve stejný čas, abyste si udrželi pravidelný spánkový režim. 
 • Vstávejte dostatečně brzo, abyste si před prací užili volný čas – ranní běh, meditace nebo poklidná snídaně. 
 • Dříve, než začnete pracovat, udělejte si čas na dobrou snídani mimo počítač.
 • Vytvořte si seznam úkolů hned na začátku dne a jasně definujte své denní cíle.
 • Při práci z domu si oblékejte oblečení, které podpoří efektivitu a pracovní morálku. 
 • Omezte používání sociálních sítí během práce a telefon nechte mimo pracovní stůl. 
 • Často komunikujte s kolegy, abyste si udrželi sociální interakce a týmovou soudržnost. 
 • Ukončete svůj pracovní den včas a vyhněte se práci mimo pracovní čas. 

Aplikace pro lepší zvládnutí home office

Photo by Windows on Unsplash

Komunikace

 • Zoom
 • Google Meets
 • Microsoft Teams 
 • Trello 
 • Slack
 • Skype
 • Viber
 • Messenger

Produktivita a organizace 

 • Toggl/Primatime: aplikace, které umožňují sledovat čas strávený na konkrétním projektu 
 • Remeber the milk: aplikace, která vám zajistí, že na nic nezapomenete 
 • Serene: aplikace, která ztiší váš mobil, abyste mohli nerušeně pracovat
 • TomatoTimer: aplikace pro lepší time management 
 • Evernote: aplikace na uložení poznámek, fotek, emailů, zapisování zvukových poznámek a dalších 
 • OneDrive: zálohovací jednotka podobná Dropbox 
 • Minjet maps: aplikace pro promyšlení nového projektu, businessu, úloh nebo strategií 

Shrnutí

Práce z domu přináší mnoho výhod, včetně těch, že jste sami sobě šéfem a nastavujete si pracovní pravidla podle vlastních preferencí. Práce na dálku však vyžaduje disciplínu, organizaci a dobrý časový management. 

Zmínili jsme to vícekrát, ale zopakujeme to znovu: organizovaná domácí kancelář je produktivní domácí kancelář. Musíte si vytvořit profesionální pracovní prostředí, v kterém dokážete oddělit váš osobní život. Jen tak se můžete stát efektivním zaměstnancem na home office nebo podnikatelem v pohodlí svého domova. 

Dominika Blchová, Obsahový specialista na optimalizaci webů z PoctiveSEO: Seznamte se se SEO a naučte se jej využívat ve svůj prospěch

PODOBNÉ ČLÁNKY